Værd at vide i Viborg Kommune

Tandpleje i Viborg
Tandpleje er gratis for børn og unge indtil de fylder 18 år.

Sunde tænder er målet!
Det er din mund og dine tænder, der gerne skulle fungere godt gennem hele livet. Du skal gøre det daglige arbejde. Vi hjælper med individuel vejledning og behandling.

Vi garanterer dig:

  • den bedst mulige individuelle behandling på dine betingelser.
  • en venlig atmosfære.
  • der er dig, der er i centrum.

Valg af tandlæge
I Viborg Kommune har vi en kommunal klinik på Toldboden 1, 2. sal indgang D og 12 samarbejdstandklinikker. Klinikkerne er fordelt over hele kommunen, så du er sikret let adgang til tandpleje. Der findes desuden undersøgelsesklinikker på skolerne i Viborg By.

Du kan selv vælge hvor dit barn skal gå til tandlæge. Foretager du ikke et valg vil du få indkaldelse til den nærmeste klinik. Al behandling er gratis.

I enkelte tilfælde vil det være muligt at vælge at blive behandlet i en anden kommune, hvis du har særlige behov.

Hvis du ønsker at skifte dit barns behandlingssted, skal tandbehandlinger, som er i gang først gøres færdig. Dette gælder også for tandregulering. Hvis du fortryder et skift og vil skifte tilbage, skal du kontakte Tandplejens kontor. Normalt kan der kun skiftes en gang om året.

Fritvalgsordningen
Fritvalgordningen betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Viborg Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Viborg Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten.

Tilskuddet på 65% er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge. I Viborg Kommune er det kun muligt at skifte behandler hver 12 måned.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud incl. tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

Åbningstider

Vi har åbent alle skoledage og efter aftale.

I ferier oplyses åbningstider på telefonsvarer 87 87 26 75.

Nødbehandling / vagtordning

Ved behov for akut tandlægehjælp i ferier kan du:

  1. Kontakte enhver tandlæge, der har åbent eller kan tilkaldes. Regningen tilsendes Viborg Kommunale Tandpleje.
  2. Kontakte Tandlægevagten på tlf. 40 51 51 62. Tandplejen betaler behandlingen.